מפגש עם הסופר אפרים סידון והמאייר דני קרמן  13.12.21

מפגש עם הסופר אפרים סידון והמאייר דני קרמן 13.12.21

ספרים קוליים באפליקציה

ספרים קוליים באפליקציה

חזון הספרייה

חזון הספרייה

הספריה האזורית "גן-רוה" ממוקמת במתחם המועצה האזורית בעיינות, בבנין בית התרבות "כותר פיס". הספריה משרתת את כלל תושבי ישובי גן-רוה, ומשמשת הן כספריה ציב...

הקוד האתי של ספרני ישראל

הקוד האתי של ספרני ישראל

עיקרי ערכי המקצוע הספרן הוא בעל השכלה מקצועית וממלא תפקיד מרכזי בתחומי האיסוף, השמירה והפצת המידע. הספרן משתייך למקצוע בעל מחויבות לחופש אינטלקטואלי ע...

חוק הספריות הציבוריות, תשל"ה-1975

חוק הספריות הציבוריות, תשל"ה-1975

הגדרות 1. בחוק זה – "השר" – שר החינוך והתרבות; (תיקון מס' 1) תשס"ב-2002 (תיקון מס' 2) תשס"ז-2007 "ספר" – ספר, כתב עת, עיתון או דבר דפוס אחר, סרט, תקלי...