ספרים קוליים באפליקציה

ספרים קוליים באפליקציה

המשך קריאה: ספרים קוליים באפליקציה
חזון הספרייה

חזון הספרייה

הספריה האזורית "גן-רוה" ממוקמת במתחם המועצה האזורית בעיינות, בבנין בית התרבות "כותר פיס". הספריה משרתת את כלל תושבי ישובי גן-רוה, ומשמשת הן כספריה ציב...
המשך קריאה: חזון הספרייה
הקוד האתי של ספרני ישראל

הקוד האתי של ספרני ישראל

עיקרי ערכי המקצוע הספרן הוא בעל השכלה מקצועית וממלא תפקיד מרכזי בתחומי האיסוף, השמירה והפצת המידע. הספרן משתייך למקצוע בעל מחויבות לחופש אינטלקטואלי ע...
המשך קריאה: הקוד האתי של ספרני ישראל
חוק הספריות הציבוריות, תשל"ה-1975

חוק הספריות הציבוריות, תשל"ה-1975

הגדרות 1. בחוק זה – "השר" – שר החינוך והתרבות; (תיקון מס' 1) תשס"ב-2002 (תיקון מס' 2) תשס"ז-2007 "ספר" – ספר, כתב עת, עיתון או דבר דפוס אחר, סרט, תקלי...
המשך קריאה: חוק הספריות הציבוריות, תשל"ה-1975